Koulunkäynti

Seikelän koulussa opiskelee lukuvuonna 2020-2021 yhteensä 95 oppilasta. Opettajia koulussa on kahdeksan ja koulunkäynninohjaajia neljä. Rehtorina toimii Antti Kantonen.
Opetusta annetaan ensimmäisestä kuudenteen luokka-asteeseen. Koulussa toimii viiden perusopetusryhmän lisäksi kaksi pienryhmää oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä vaikeuksia tai tarvetta yksilöllistettyyn opetukseen.

Seikelän koulu

Lietsalantie 33 

21250 Masku