Seikelän koulun oppilaskunta v.2019

Oppilaskunta

Kaikki Seikelän koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan, jonka hallitukseen valitaan edustajat joka luokalta. Oppilaskunta kokoontuu keskinmäärin kerran kuussa välituntisin.

Oppilaskunta edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista oppilaita koskevissa asioissa. Sen tehtävänä on myös kehittää ulkopuolista toimintaa esim. teemapäivät, juhlat ja erilaiset tapahtumat. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa myös välitunteihin, kouluympäristöön, ilmapiiriin ja kiusaamisen ehkäisyyn. 

Oppilaskuntatoiminta tukee ja harjoittaa lapsia yhteiskunnallisiksi toimijoiksi. 

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Lea Ristimäki.

Seikelän koulu

Lietsalantie 33 

21250 Masku