top of page

Seikelän koulun oppilaskunta v.2020

Oppilaskunta

Kaikki Seikelän koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan, jonka hallitukseen valitaan edustajat joka luokalta. Oppilaskunta kokoontuu keskinmäärin kerran kuussa pitkällä välitunnilla. Oppilaskunann jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Oppilaskunta edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista oppilaita koskevissa asioissa. Sen tehtävänä on myös kehittää ulkopuolista toimintaa esim. teemapäivät, juhlat ja erilaiset tapahtumat. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa myös välitunteihin, kouluympäristöön, ilmapiiriin ja kiusaamisen ehkäisyyn. 

Oppilaskuntatoiminta tukee ja harjoittaa lapsia yhteiskunnallisiksi toimijoiksi. 

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii lukuvuonna 2020-2021 Marjo Tuomela.

Students During Break
bottom of page