top of page

Menettely poissaolojen varalta

Koulunkäynti on oppilaan työtä. Vanhempien/huoltajien tehtävänä on tukea oppilasta positiiviseen suhtautumiseen koulunkäyntiä ja sieltä saatavia tehtäviä kohtaan. Huoltaja on tärkeässä roolissa tukiessaan lasta koulunkäynnin onnistumisessa. Joskus koulunkäynnissä on haastetta ja poissaoloja syystä tai toisesta kertyy. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan lapsensa opettajalle poissaolon syyn. Ensisijaisesti toivomme tietoa Wilman kautta heti sairauden ilmaannuttua. Poissaolo merkitään Wilmaan kohtaan tuntimerkinnät.

Masku on ottanut käyttöön maakunnallisen toimintamallin, jonka avulla pyritään oppilaan koulupoissaoloihin puuttumaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta opiskeluissa eteneminen ei vaarantuisi. Varhaisen puuttumisen avulla pyritään ehkäisemään pahemman kierteen syntyminen ja sitä kautta mahdollinen syrjäytymisriski.

Tämän uuden toimintamallin myötä opettaja tai luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajaan, kun poissaoloja on enemmän kuin 50 tuntia. Mikäli sen keskustelun pohjalta tulee ajatus, että oppilas saattaisi hyötyä asian lisäselvittelystä, opettaja on yhteydessä kouluterveydenhuoltoon, joka kutsuu oppilaan vanhempineen neuvotteluun. Neuvottelussa on tarkoitus käydä perheen kanssa koulunkäynnin tilanne kokonaisvaltaisesti läpi ja yhdessä etsiä ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Neuvottelussa on oppilaan, huoltajien, opettajan ja koulukuraattorin lisäksi paikalla ainakin kouluterveydenhuollon edustus (terveydenhoitaja, lääkäri ja tarvittaessa alueen oma lastentautien erikoislääkäri). Tämän uuden toimintamallin toivotaan antavan mahdollisuuksia etsiä yksilöllisiä ratkaisuja oppilaan koulunkäynnin turvaamiseksi.

Ennalta tiedettävää poissaoloa anotaan Wilman kautta. Anomus tehdään kohdasta Hakemukset ja päätökset, loma-anomus alle 7 päivää (luokanopettaja myöntää), loma-anomus yli 7 päivää (rehtori myöntää). Yli kuukauden mittaisiin lomiin luvan myöntää koulutoimenjohtaja. Huom! Kohtaan "Hakemukset ja päätökset" pääsemiseksi Wilmaan on kirjauduttava nettiselaimen kautta (myös puhelimesta).

Anomus on tehtävä hyvissä ajoin ennen lomamatkan alkua. Lomamatkan aikana huoltaja on vastuussa lapsensa opinnoista eikä jälkeen jäämistä yleensä paikata koulun antamalla tukiopetuksella. Suositeltavaa onkin, että lomamatkat sovitetaan koulun lomien yhteyteen.

bottom of page