top of page

Seikelän koulun vanhempainyhdistys 2022-2023

Puheenjohtaja ja tiedotusvastaava

Kirsi Siira

kirsimarjut.siira@outlook.com

p.040-5392578

Sihteeri

Marjukka Turpeinen

marjukka.turpeinen@hotmail.com

Rahastonhoitaja

Familia Raittola

familia.raittola@hotmail.com

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Toni Skönback

(4 lk:n yhteyshenkilö)

Jäsenvastaava

Jaana Rouvali

jaana.rouvali@gmail.com

(6 A ja C lk:n yhteyshenkilö)

Tapahtumavastaavat

Tiina Lilja

tiina-lilja@hotmail.com

5. lk yhteyshenkilö

 

Teija Anttila

teijaanttila@hotmail.com

(3. lk:n yhteyshenkilö)

jäsenet

Kirsi Virtanen, 1. lk. yhteyshenkilö

Aleksandra Kaljunen,  2. lk. yhteyshenkilö

Sanna Lamminmäki

Seikelän koulun vanhempainyhdistys on toiminut vuodesta 1991. Vanhempainyhdistys haluaa edistää oppilaiden, huoltajien ja koulun välistä yhteistoimintaa ja lasten terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomista. Vanhempainyhdistys tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä sekä toimii vanhempien yhteistyön foorumina. Vanhempainyhdistyksellä on myös pienimuotoista varainhankintaa, jolla mahdollistetaan stipendien ja pienten hankintojen rahoitus (mm. välituntitarvikkeet).

Vanhempainyhdistys tiedottaa toiminnastaan muun muassa facebookin kautta ja Wilma-viesteillä. Yhdistyksen jäseneksi liittyminen tapahtuu myös Wilman kautta. Vuosikokouksessa valittu johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa suunnittelemaan ja organisoimaan yhdistyksen toimintaa. Jokainen yhdistyksen jäsen voi olla mukana ideoinnissa ottamalla yhteyttä johtokuntaan luokkansa yhteyshenkilön kautta. Toiminnan toteuttajina olemme me kaikki yhdistyksen jäsenet. Tervetuloa mukaan!

bottom of page