Seikelän koulun vanhempainyhdistys 2019-2020

Puheenjohtaja

Samuli Heinonen

samuli.heinonenxxx(at)gmail.com

0407209868

Lapsi 4 luokalla

Sihteeri

Outi Svaala (34c )

outi.svaala@hotmail.com

Yhteyshenkilö 34 c ja 4 lk

Rahastonhoitaja/liikuntavastaava

Pia Rozman (6 lk)

piamrozman@gmail.com

Yhteyshenkilö 5-6 lk

Varapuheenjohtaja, Vanhempainliitto yhteyshenkilö

Taru Liimatta (6 lk)

taru.liimatta@tukena.fi

Jäsenvastaava

Johanna Laine

joheva40 (at) gmail.com

Luokan 5 yhteyshenkilö

Varasihteeri

Anniina Äikäs (2 lk)

anniina.m.aikas@gmail.com

Yhteyshenkilö 2 lk

Tiedotusvastaava

Heidi Leskinen (1 lk)

heidimaria.leskinen@gmail.com

Yhteyshenkilö 1 lk

 

Jaana Rouvali (3lk)

jaana.rouvali@gmail.com

Yhteyshenkilö 3 lk

 

Sanna Ojala (1 ja 6 lk)

sanna.ojala81@gmail.com

 

Reetta Salonen (2 lk)

reetta.salonen@naantali.fi

 

Tia Myllyoja (1 lk)

tiahaakana@icloud.com

Seikelän koulun vanhempainyhdistys on toiminut vuodesta 1991. Vanhempainyhdistys haluaa edistää oppilaiden, huoltajien ja koulun välistä yhteistoimintaa ja lasten terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomista. Vanhempainyhdistys tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä sekä toimii vanhempien yhteistyön foorumina. Vanhempainyhdistyksellä on myös pienimuotoista varainhankintaa, jolla mahdollistetaan stipendien ja pienten hankintojen rahoitus (mm. välituntitarvikkeet).

Kevään 2018 aikana vanhempainyhdistys teki iltapäivätoiminnan suunnitelman, jota syyskuun alusta alkaen on toteutettu yhteistyössä kunnassa toimivien seurojen ja järjestöjen kanssa. Toteutamme iltapäivätoimintaa kevään 2019 loppuun asti Aluehallintovirastolta saamallamme hankerahoituksella. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lasten aktiivista arkea koulupäivän ulkopuolella. Iltapäivätoiminnan lisäksi yhdistys on mukana esimerkiksi koulun ja kodin yhteistyöpäivän toteuttamisessa.

Vanhempainyhdistys tiedottaa toiminnastaan muun muassa facebookin kautta ja Wilma-viesteillä. Yhdistyksen jäseneksi liittyminen tapahtuu myös Wilman kautta. Vuosikokouksessa valittu johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa suunnittelemaan ja organisoimaan yhdistyksen toimintaa. Jokainen yhdistyksen jäsen voi olla mukana ideoinnissa ottamalla yhteyttä johtokuntaan luokkansa yhteyshenkilön kautta. Toiminnan toteuttajina olemme me kaikki yhdistyksen jäsenet. Tervetuloa mukaan!

Seikelän koulu

Lietsalantie 33 

21250 Masku